Een joint venture van PMV en VRT
 
pitchdag media invest vlaanderen op 28 november
 
Plannen in de mediasector? Je hebt een onderbouwd business plan en een sterk team? Dan mag een gebrek aan financiële middelen de doorbraak van je project niet verhinderen. Pitch je (business) plan op 14 oktober aan Media Invest Vlaanderen. Meer lezen
MIVHeader2.png
MEDIA INVEST VLAANDEREN investeert in NIEUWE
INITIATIEVEN IN HET VLAAMSE MEDIA-ECOSYSTEEM.
 
onze missie: helpen starten en groeien

PMV en VRT bundelen hun krachten en expertise om samen te investeren in beloftevolle bedrijven in het Vlaamse media-ecosysteem. Ze richten daarvoor een joint venture op om nieuwe initiatieven (voornamelijk financieel) te steunen en de sector te doen groeien. Een rendabele investeringsportefeuille uitbouwen om de professionalisering en het internationaal potentieel van de Vlaamse mediasector te ondersteunen en versterken: dat is onze missie.

 
 
 

Onze impact:

Bedrijven in de mediasector met groeiambities, een uitgebalanceerd team én een goed plan kunnen een beroep doen op Media Invest Vlaanderen. Zowel ondernemingen actief in mediacontent (film- en tv-productiehuizen, gaming studio’s…) als in mediatechnologie (allerhande platformen en technologieën waar content op getoond en verspreid kan worden) behoren tot de scope van Media Invest Vlaanderen. De joint venture investeert enkel in bedrijven die hun maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel hebben.

MIV_Back-51.png
 

Aanbod:

Media Invest Vlaanderen richt zich op KMO’s met een (exploitatie)zetel in Vlaanderen of Brussel die actief zijn in mediacontent (audio en audiovisueel) of mediatechnologie. De joint venture richt zich op de groei van duurzame ondernemingen; individuele projecten komen niet in aanmerking. Media Invest Vlaanderen investeert met
(converteerbare) achtergestelde leningen Een achtergestelde lening is een lening die wordt achtergesteld op andere schuldeisers: wanneer de onderneming moeilijkheden ondervindt met betalen, kan de kredietgever (in dit geval Media Invest Vlaanderen) als (bijna) allerlaatste pas aanspraak maken op het terugvorderen van zijn investering. Achtergestelde leningen worden daarom beschouwd als ‘quasi-kapitaal’ en zorgen ervoor dat een onderneming makkelijker andere kredietverstrekkers kan aantrekken. Om het risico voor de kredietverstrekker te compenseren, wordt voor achtergestelde leningen een hoger rentepercentage aangerekend. Bij Media Invest Vlaanderen variëren ze tussen 6 en 10% afhankelijk van – onder andere – de mate van cofinanciering, de eigen inbreng, de geschiedenis van de onderneming, het team en de risicoperceptie van de nieuwe activiteiten.

Een converteerbare lening is een lening die omgezet kan worden naar aandelen in het bedrijf. Ze wordt gebruikt om ondernemingen te financieren in afwachting van een kapitaalinvestering. Op het moment dat de financieringsronde voor de aandelen plaatsvindt, kan de lening tegen een in de overeenkomst afgesproken waardering worden omgezet in aandelen.
of
kapitaalparticipaties Bij een kapitaalparticipatie wordt Media Invest Vlaanderen medeaandeelhouder van de onderneming. Media Invest Vlaanderen streeft daarbij altijd een positie als minderheidsaandeelhouder na. Het is de bedoeling dat Media Invest Vlaanderen een actieve aandeelhouder is die de investering actief opvolgt en bijstuurt wanneer dat nodig of gewenst is. Media Invest Vlaanderen neemt echter géén operationele rol in het bedrijf.
van 250.000 euro tot 1.000.000 euro (richtbedragen) in een één of meerdere rondes. Voor hogere bedragen kan partner PMV aanvullend optreden.

Media Invest Vlaanderen vraagt nooit waarborgen of zekerheden. Daarom is het voor Media Invest Vlaanderen extra belangrijk om een zicht te krijgen op de plannen, alle risico’s en opportuniteiten alvorens mee te financieren. De analyse van een dossier duurt daarom gemiddeld drie tot zes maanden, afhankelijk van de snelheid en kwaliteit van de informatie die de ondernemer zelf kan aanleveren. Belangrijk om te weten is dat Media Invest Vlaanderen nooit alleen investeert. Bij elke samenwerking moet er sprake zijn van een eigen inspanning van de ondernemer of oprichter, en moet een ‘derde partij’ een deel van investering invullen: banken, business angels, een investeringsfonds, friends-fools-family, de huidige aandeelhouders… Naast financiële middelen via Media Invest Vlaanderen, stellen VRT en PMV hun uitgebreide netwerk en expertise ter beschikking.

Hoe samenwerken met Media Invest Vlaanderen?

Bedrijven in de mediasector met groeiambities, een uitgebalanceerd team én een goed plan komen in aanmerking voor een investering van Media Invest Vlaanderen. De beslissing om te investeren gebeurt in de eerste plaats op basis van een (business) plan waarin onder andere beschreven wordt welke producten of diensten het bedrijf aanbiedt, wie de doelgroep is, hoe de markt eruitziet, hoe het bedrijf geld wil gaan verdienen, welk team dat alles gaat realiseren en hoe het financiële plaatje eruitziet. Het investeringsteam van Media Invest Vlaanderen bekijkt graag zo’n plan: maak gerust een afspraak om het plan te presenteren. Na die presentatie en een eerste evaluatie van het plan volgt dan een diepgaandere analyse door het team – waarna Media Invest Vlaanderen beslist om te investeren (of niet).

MIV_Back-51.png

ons team:

MIV_Foto_Marie.png

marie delbeke

Marie is econoom van opleiding en senior investeringsmanager bij PMV. Na een carrière in de modesector helpt ze nu bij PMV creatieve ondernemingen (mode, audiovisuele sector, media, communicatie…) om financiering te vinden voor hun groeiplannen.

marie.delbeke@pmv.eu

MIV_05_290818-19.png

Bertoud Coose

Bertoud is burgerlijk ingenieur (ICT/Multimedia) met een aanvullende opleiding economie. Na enkele jaren in de bancaire sector, focust hij nu bij PMV op investeringen met een industriële, technologische of creatieve insteek.

bertoud.coose@pmv.eu

MIV_Foto_Gregg.png

Gregg Young

Gregg Young startte zijn carriére als freelancer in de digitale en creatieve sector, maar is momenteel projecteigenaar bij VRT Innovatie voor Vlaamse en Europese projecten. Voor VRT Sandbox test hij samen met start ups en kmo's innovatieve technologie uit met de merken van VRT. Zijn voornaamste focus ligt op interactieve storytelling en immersieve technologie.

gregg.young@vrt.be

 
MIV_05_290818-20.png

dieter
Boen

Dieter Boen is manager van de innovatie-afdeling bij de VRT. De afdeling werkt nauw samen met start-ups, universiteiten, omroepen en andere media-organisaties. Dieter legt de focus op open innovatie, waarbij ondernemerschap en internationale samenwerking centraal staan om de toekomst van media vorm te geven.

dieter.boen@vrt.be

MIV_FotoPeter4.png

peter


de paepe

Peter De Paepe is hoofd van VRT Sandbox, de accelerator van VRT. Met een hart voor open innovatie, zet hij samenwerkingen op tussen mediastartups en scale-ups, en VRT netten. In het verleden werkte Peter in verschillende rollen, van presentator Radio 2, over producer StuBru tot verantwoordelijke netflow bij MNM. Zijn focus ligt op innovatieve content en workflows via internationale samenwerking. 

peter.depaepe@vrt.be

MIV_Foto_Kris.png

kris
peeters

Kris is expert fictie en matchmaker bij VRT voor onze externe content-producenten. Hij zoekt nieuwe en efficiëntere manieren van produceren in een snel veranderend medialandschap. De content-sector en start-ups wil hij ervaringen laten uitwisselen over nieuwe samenwerkingsvormen en innovatie.

kris.peeters@vrt.be

 
 
 

de initiatiefnemers:

MIV_06_250918-23.png
 

Media Invest Vlaanderen is een joint venture met twee aandeelhouders: de Vlaamse Openbare Omroep VRT en PMV, de onafhankelijke investeringsmaatschappij van het Vlaams Gewest. Samen hebben zij de ambitie om het Vlaamse media-ecosysteem duurzaam te ondersteunen en uit te bouwen, door het opbouwen van een brede investeringsportefeuille in de sector.

VRT (www.vrt.be) wil alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, en zo de Vlaamse samenleving versterken. Met een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod dat vernieuwend is en inzet op durf en lef wil de omroep alle mediagebruikers bereiken en de Vlaamse Gemeenschap in al zijn verscheidenheid aan bod laten komen.

PMV (www.pmv.eu) is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

MIV_Back-51.png